obróć telefon, aby przeglądać naszą stronę
Ile będzie kosztować rozwiązanie RPO? 

Ile będzie kosztować rozwiązanie RPO? 

Po tym jak firma zdecyduje, że outsourcing procesów rekrutacyjnych jest sposobem na znalezienie właściwych kandydatów w odpowiednim czasie, następnym krokiem jest ustalenie, ile będzie kosztować rozwiązanie RPO. 

Przy kształtowaniu modeli kosztowych, dostawcy RPO biorą pod uwagę kilka czynników, między innymi: 

- Rodzaje wakatów, które chcesz wypełnić, oraz talenty, które chcesz zatrudnić.  

-  Czas trwania projektu (długoterminowy czy krótkoterminowy). Długoterminowe współprace zazwyczaj kosztują więcej niż krótkoterminowe. 

- Zapotrzebowanie na dodatkowe usługi, takie jak inicjatywy związane z inkluzyjnością, różnorodnością lub kreowaniem marki pracodawcy. 

Modele cenowe outsourcingu procesów rekrutacyjnych  

1. Model „Cost per hire” (opłata za zatrudnienie)  

Ten model cenowy oznacza, że Ty i dostawca RPO znaleźliście wspólną płaszczyznę porozumienia co do wysokości opłaty za każde udane zatrudnienie. W wielu przypadkach opłata oparta jest na procencie rocznych dochodów zatrudnionej osoby.   

Zaletą płacenia opłaty za zatrudnienie jest to, że na stawki dostawcy usług RPO nie mają wpływu takie czynniki jak lokalizacja kandydata, branża czy stanowisko.   

Oznacza to jednak, że kwota, którą będziesz musiał zapłacić może się różnić w zależności od doświadczenia zatrudnionego kandydata. Na przykład, płacisz ten sam procent za każdego kandydata ale wysokość opłaty będzie inna. Zatrudnianie młodszych kandydatów w ramach tego modelu cenowego będzie zatem znacznie tańsze w przeciwieństwie do zatrudniania kogoś, kto dołączy do wyższej kadry zarządzającej. 

2. Miesięczna opłata za zarządzanie  

Miesięczna opłata za zarządzanie oznacza, że każdego miesiąca płacisz standardową stawkę niezależnie od tego, ilu pracowników dołączy do twojego zespołu w danym miesiącu.   

Standardowa opłata miesięczna jest oparta na działaniach, które są wymagane od dostawcy RPO, kosztach zespołu RPO oraz zasobach, które są potrzebne do realizacji Twoich planów zatrudniania. 

3. Obniżona miesięczna za zarządzanie plus opłata za sukces („success fee”) 

Dostawcy usług RPO naliczają niższą comiesięczną opłatę podstawową, ale stosują należność "za sukces", tj. za każde zakończone zatrudnienie. Opłaty za sukces są obliczane w podobny sposób jak model cenowy cost-per-hire (opłata za zatrudnienie) i są dodawane do miesięcznej stawki, którą płacisz za usługi RPO.  

Choć początkowo ten model cenowy może wydawać się mniej korzystny, takie rozwiązanie może okazać się optymalne jeśli chcemy zatrudnić wielu kandydatów na różne stanowiska. Dostawca usług RPO poświęci cały zespół RPO na budowanie, znajdowanie i wybieranie kandydatów z wybranych puli talentów, podczas gdy Ty ponosisz mniejsze koszty każdego miesiąca. 

 4. Modele cenowe typu "success fee  

Ten model cenowy wiąże się z najmniejszym ryzykiem finansowym dla firm. Dopiero gdy kandydat zostanie zatrudniony, klient dostawcy usług RPO otrzymuje opłatę.  

Łatwo sobie wyobrazić, że tam, gdzie ryzyko dla Ciebie jako klienta jest zmniejszone, jest ono zwiększone dla dostawcy RPO. Dlatego dostawcy RPO, którzy stosują model cenowy success-fee-only zazwyczaj proszą o wyższą opłatę za sukces (procent rocznych dochodów zatrudnionego kandydata) w porównaniu z dostawcami RPO, którzy stosują jeden z wyżej wymienionych modeli cenowych. 

5. Obniżona miesięczna opłata za zarządzanie plus opłata ryczałtowa  

Na koniec dochodzimy do hybrydowego modelu kosztów, w którym dostawca usług RPO prosi o miesięczną opłatę cykliczną, która jest niższa w porównaniu np. z modelami cost-per-hire, ale prosi o zryczałtowaną opłatę za sukces za każde udane zatrudnienie.   

Ten model cenowy jest szczególnie preferowany przez firmy, które chcą zatrudnić dużą liczbę kandydatów na stanowiska, które są podobne pod względem zadań, branży lub zakresu wynagrodzenia. 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź zawsze na bieżąco ze światem rekrutacji.

Podając swój adres e-mail akceptujesz naszą politykę RODO oraz sposób przetwarzania danych osobowych.