obróć telefon, aby przeglądać naszą stronę
Rekrutacje międzynarodowe z Tap.Talent

Rekrutacje językowe na najwyższym poziomie 

Rekrutacja specjalistów i ekspertów mówiących w językach obcych to nasza codzienność. Mamy swoje metody, aby dostarczyć kandydatów na czas i w zaplanowanym budżecie.
Znalezienie, skuteczne dotarcie oraz zatrudnienie specjalistów mówiących w obcych językach do obsługi procesów finansowo księgowych, aplikacji, gromadzenia danych czy zarządzania projektami to dla nas przyjemność i wiemy jak to zrobić. Ponad 15 lat doświadczenia pozwoliło nam zbudować wartościową sieć kontaktów, regularnie aktualizowaną bazę danych, osiągnąć robiącą wrażenie liczbę zrealizowanych projektów oraz obsłużyć na najwyższym poziomie dziesiątki inwestorów polskich i zagranicznych firm technologicznych. 

Rekturacja językowa z Tap.talent – dlaczego warto nam zaufać?

Nasz zespół rekrutacyjny “Multilingual” składa się z ekspertów w dziedzinie outsourcingu oraz rekrutacji językowych, którzy dokładnie sprawdzają kwalifikacje każdego kandydata, aby upewnić się, że spełniają oni wymagania językowe i stanowiskowe. 

Najczęściej realizowane przez nas procesy językowe to:

– niemiecki
– francuski
– hiszpański
– holenderski
– włoski
– szwedzki
– norweski
– duński
– turecki
– węgierski
– rumuński
– angielski

Poza dostarczeniem odpowiednich kandydatów na czas będziemy wspierać Cię i Twoją organizacje w:

 • Zebraniu i dostarczeniu danych rynkowych związanych z dostępności osób posługujących się wskazanymi językami obcymi;
 • Ustaleniu i rekomendacji potrzebnych budżetów;
 • Ocenie ryzyka i ograniczeń, które będą miały wpływ na sukces rekrutacyjny;
 • Ustaleniu strategii rekrutacyjnych i harmonogramu działania;
 • Przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego od strony administracyjnej;
 • Uruchomieniu akcji wspierających np. kampania marketingu rekrutacyjnego;

Napisz do nas i porozmawiajmy o tym, jak zespół Tap.Talent może pomóc Twojej organizacji.

 

To także może Cię zainteresować: Rekrutacje eCommerce

FAQ

Jakie języki obce obejmuje usługa rekrutacji językowej oferowana przez Tap.Talent?

Najczęściej realizowane przez nas procesy językowe to:

 • Niemiecki
 • Francuski
 • Hiszpański
 • Holenderski
 • Włoski
 • Szwedzki
 • Norweski
 • Duński
 • Turecki
 • Węgierski
 • Rumuński
 • Angielski

Jakie stanowiska zawodowe są objęte usługą rekrutacji językowej?

Usługa rekrutacji językowej może obejmować różne stanowiska zawodowe, w zależności od specjalizacji i potrzeb klienta. Oto kilka przykładów stanowisk, które mogą być objęte taką usługą:

 

 • Tłumacz języka obcego
 • Nauczyciel języka obcego
 • Specjalista ds. obsługi klienta w języku obcym
 • Redaktor językowy
 • Lingwista

Powyższe stanowiska są jedynie przykładami, a zakres usług rekrutacyjnych może być znacznie szerszy, w zależności od konkretnych potrzeb klienta.

Jakie kwalifikacje językowe oczekuje Agencja Rekrutacyjna od kandydatów do stanowisk językowych?

Agencje rekrutacyjne mogą oczekiwać różnych kwalifikacji językowych od kandydatów do stanowisk językowych, w zależności od konkretnych wymagań klienta i rodzaju pracy. Oto kilka powszechnych kwalifikacji językowych, które agencje rekrutacyjne mogą wymagać od kandydatów:

 

 • Biegła znajomość języka obcego: Oczekuje się, że kandydaci będą posiadali zaawansowany poziom umiejętności językowych w danym języku obcym. Mogą być wymagane testy lub certyfikaty potwierdzające biegłość językową, takie jak C1 lub C2 w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)
 • Zrozumienie kultury języka obcego: Kandydaci mogą być oceniani pod kątem ich wiedzy na temat kultury, tradycji i zwyczajów związanych z danym językiem obcym. To może być szczególnie istotne w przypadku stanowisk, które wymagają kontaktu z klientami lub pracą w międzynarodowym środowisku
 • Umiejętność komunikacji w języku obcym: Kandydaci powinni posiadać umiejętność płynnej i skutecznej komunikacji zarówno w piśmie, jak i w mowie
 • Umiejętność tłumaczenia lub interpretacji: Dla stanowisk tłumaczy lub osób odpowiedzialnych za interpretację, oczekuje się, że kandydaci będą mieli doświadczenie w przekładzie tekstu lub interpretacji ustnej z jednego języka na drugi.

Jakie są korzyści z korzystania z usług rekrutacji językowej Agencji Rekrutacyjnej?

Korzystanie z usług rekrutacji językowej Agencji Rekrutacyjnej może przynieść wiele korzyści. Oto kilka z nich:

 

 • Dostęp do wyspecjalizowanej wiedzy: Agencja rekrutacyjna specjalizująca się w rekrutacji językowej posiada głęboką wiedzę na temat rynku pracy językowego, trendów branżowych i wymagań dotyczących umiejętności językowych. 
 • Skrócenie czasu procesu rekrutacyjnego: Agencja rekrutacyjna przejmuje odpowiedzialność za pozyskanie, przesiewanie i wstępne wywiady z kandydatami, co pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek, które trzeba by poświęcić na samodzielne poszukiwanie i selekcję kandydatów.
 • Szeroki dostęp do sieci kandydatów: Agencja rekrutacyjna ma rozbudowane sieci kontaktów z potencjalnymi kandydatami, zarówno lokalnymi, jak i międzynarodowymi. 
 • Zwiększenie trafności i jakości rekrutacji: Agencja rekrutacyjna przeprowadza wstępne wywiady, testy lub oceny umiejętności językowych kandydatów, aby upewnić się, że są oni odpowiednio przygotowani. 
 • Oszczędność zasobów: Korzystając z usług agencji rekrutacyjnej, przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić czas, pieniądze i zasoby ludzkie, które musiałyby być poświęcone na wewnętrzne procesy rekrutacyjne. Agencje rekrutacyjne zajmują się wszystkimi aspektami rekrutacji, co pozwala firmom skoncentrować się na swoich podstawowych działaniach.

Czy Agencja Rekrutacyjna zapewnia testy lub ocenę umiejętności językowych kandydatów?

Tak, przeprowadzamy różnego rodzaju testy i oceny, aby ocenić poziom biegłości językowej kandydatów i dostosować ich do wymagań stanowiska.

Oto kilka przykładów testów i ocen stosowanych w przypadku rekrutacji językowej:

 

 • Testy pisemne: przeprowadzamy testy pisemne, w których kandydaci muszą wykazać się umiejętnością tłumaczenia, redagowania tekstu lub pisania w danym języku obcym. Testy mogą obejmować zadania związane z gramatyką, słownictwem, składnią lub zrozumieniem tekstu.
 • Testy ustne: przeprowadzamy testy ustne, podczas których kandydaci będą oceniani pod względem umiejętności komunikacji w danym języku obcym. Testy ustne mogą obejmować rozmowy kwalifikacyjne, dialogi sytuacyjne lub symulacje związane z konkretną rolą.
 • Certyfikaty językowe: możemy wymagać od kandydatów posiadania certyfikatów językowych, takich jak TOEFL, IELTS, Cambridge English, DELF/DALF, DELE itp. Certyfikaty te potwierdzają poziom biegłości językowej kandydatów i mogą być ważnym kryterium podczas procesu rekrutacyjnego.

Czy Agencja Rekrutacyjna wspiera zarówno firmy poszukujące pracowników o określonym poziomie zaawansowania językowego, jak i tych, które potrzebują kandydatów o specjalistycznych umiejętnościach językowych?

Tak, wspieramy zarówno firmy poszukujące pracowników o określonym poziomie zaawansowania językowego, jak i te, które potrzebują kandydatów o specjalistycznych umiejętnościach językowych. Staramy się dostosować swoje usługi do indywidualnych potrzeb klientów i znajdować kandydatów, którzy spełniają określone wymagania językowe, niezależnie od poziomu zaawansowania lub specjalizacji. Dla firm poszukujących pracowników o określonym poziomie zaawansowania językowego możemy przeprowadzać ocenę bieżących umiejętności językowych kandydatów, aby upewnić się, że spełniają wymagania. Wykorzystujemy również certyfikaty językowe jako miarodajny dowód poziomu biegłości kandydatów. Dla firm, które potrzebują kandydatów o specjalistycznych umiejętnościach językowych, możemy prowadzić wyszukiwanie kandydatów z odpowiednimi doświadczeniem w danej dziedzinie oraz posiadających specjalistyczną terminologię związaną z branżą. 

 

Ważne jest, aby określić swoje potrzeby językowe i specyfikacje stanowiska rekrutacyjnego klienta podczas współpracy z Agencją Rekrutacyjną. W ten sposób agencja będzie w stanie skupić się na znalezieniu odpowiednich kandydatów, którzy będą spełniać praca w korporacji wymagania dotyczące poziomu zaawansowania językowego lub specjalistycznych umiejętności językowych.

Jak długo trwa typowy proces rekrutacyjny dla stanowisk językowych?

Czas trwania typowego procesu rekrutacyjnego dla stanowisk językowych może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak specyfika stanowiska, branża, stopień skomplikowania procesu, dostępność kandydatów, procedury agencji rekrutacyjnej itp. Niemniej jednak istnieją pewne ogólne etapy, które często występują w procesie rekrutacji językowej. Oto przybliżony czas trwania poszczególnych etapów:

 

 1. Ogłoszenie i zbieranie aplikacji- około tygodnia.
 2. Przesiewanie aplikacji – trwa kilka dni.
 3. Wywiady wstępne – od kilku dni do tygodnia.
 4. Testy językowe i ocena umiejętności – kilka dni, w zależności od skali i złożoności testów.
 5. Wywiady finałowe – do kilku dni.
 6. Proces decyzyjny i oferty – po przeprowadzeniu wywiadów finałowych, agencja rekrutacyjna dokonuje oceny kandydatów i przedstawia rekomendacje.

Czy Agencja Rekrutacyjna zapewnia pomoc w negocjacjach dotyczących wynagrodzenia i warunków zatrudnienia dla kandydatów językowych?

Tak, możemy zapewnić pomoc w negocjacjach dotyczących wynagrodzenia i warunków zatrudnienia dla kandydatów językowych. Jednym z naszych głównych celów jest znalezienie odpowiednich kandydatów i dopasowanie ich do wymagań klienta, co obejmuje również pomoc w kwestiach dotyczących warunków zatrudnienia. Posiadamy wiedzę na temat obecnych standardów wynagrodzeń i warunków zatrudnienia na rynku pracy językowej. Dzięki temu możemy doradzić zarówno klientom, jak i kandydatom w zakresie oczekiwań dotyczących wynagrodzenia i innych korzyści zatrudnienia. Warto zaznaczyć, że ostateczne warunki zatrudnienia, w tym wynagrodzenie, korzyści socjalne, umowa o pracę itp., są zazwyczaj wynikiem negocjacji między pracodawcą a kandydatem. Agencja rekrutacyjna może pełnić rolę pośrednika, pomagając w tych negocjacjach i dążąc do osiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia dla obu stron.

Jakie są koszty związane z usługą rekrutacji językowej oferowaną przez Agencję Rekrutacyjną?

Koszty związane z usługą rekrutacji językowej oferowaną przez Agencję mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak specyfika stanowiska, poziom zaawansowania językowego, trudność rekrutacji, zakres usług, lokalizacja agencji itp. Ostateczne koszty są zazwyczaj ustalane indywidualnie dla każdego klienta i projektu rekrutacyjnego.

Najczęściej stosowane modele opłat w przypadku usług rekrutacji językowej to:

 

 • Opłata procentowa od wynagrodzenia: Agencja Rekrutacyjna pobiera procent od wynagrodzenia kandydata, który zostanie zatrudniony na dane stanowisko.
 • Opłata stała: Agencja Rekrutacyjna ustala stałą opłatę za wykonanie usługi rekrutacyjnej, niezależnie od wysokości wynagrodzenia kandydata. 
 • Opłata czasowa: Agencja Rekrutacyjna może pobierać opłatę za określony czas poświęcony na rekrutację. Może to obejmować czas spędzony na przesiewaniu aplikacji, prowadzenie wywiadów, koordynację procesu rekrutacyjnego i inne działania związane z poszukiwaniem kandydatów.

Ważne jest, aby omówić koszty i warunki płatności z agencją rekrutacyjną przed rozpoczęciem procesu rekrutacji, aby uniknąć niejasności i ustalić ostateczne warunki finansowe.

Czy Agencja Rekrutacyjna zapewnia wsparcie w rekrutacji zarówno na stanowiska stałe, jak i tymczasowe w obszarze językowym?

Tak, możemy zapewniać wsparcie zarówno w rekrutacji na stanowiska stałe, jak i tymczasowe w obszarze językowym. 

 

Rekrutacja na stanowiska stałe: możemy pomóc w znalezieniu i zatrudnieniu kandydatów na stałe stanowiska językowe w organizacji. Przy takiej rekrutacji możemy publikować ogłoszenia, przesiewać aplikacje, przeprowadzać wywiady, testy językowe oraz pomagać w negocjacjach dotyczących warunków zatrudnienia. Celem agencji jest znalezienie najlepszego kandydata, który będzie spełniał wymagania klienta na dłuższy okres.

 

Rekrutacja na stanowiska tymczasowe: możemy również wspierać rekrutację na stanowiska językowe tymczasowe, takie jak prace projektowe, zastępstwa czy sezonowe zatrudnienie. W takim przypadku możemy pomóc w znalezieniu kandydatów, którzy są gotowi do podjęcia krótkoterminowego zatrudnienia w obszarze językowym. Możemy również zajmować się administracją i zarządzaniem umowami tymczasowymi.

Czy Agencja Rekrutacyjna prowadzi rekrutację językową na poziomie międzynarodowym?

Tak, posiadamy sieć kontaktów i zasobów, które umożliwiają poszukiwanie kandydatów językowych na różnych rynkach pracy na całym świecie.

Rekrutacja językowa na poziomie międzynarodowym obejmuje poszukiwanie kandydatów o specjalistycznych umiejętnościach językowych, znajomości kultury i komunikacji w różnych krajach.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź zawsze na bieżąco ze światem rekrutacji.

Podając swój adres e-mail akceptujesz naszą politykę RODO oraz sposób przetwarzania danych osobowych.