obróć telefon, aby przeglądać naszą stronę
Znajdź najlepszego kandydata do pracy z Tap.Talent

Talent Sourcing - znajdziemy dla Ciebie prawdziwy diament!

Talent Sourcing to usługa obejmująca tylko wyszukanie i dotarcie do kandydatów o określonych kompetencjach i wybranej lokalizacji. Dział HR klienta poprzez naszą usługę zapewnia sobie stały dostęp jakościowych aplikacji kandydatów na wybrane role. Weryfikacja aplikacji oraz pierwszy kontakt z kandydatem może być (do ustalenia) po naszej lub stronie klienta. Usługa jest elastyczna i szyta na miarę potrzeb. Zespół Talent Sourcing jest wspierany przez kampanie marketingu rekrutacyjnego.

Zapnij pasy i czekaj na jakościowe aplikacje kandydatów. Zespół sourcingowy Tap.Talent wie, co robić.

Jak przebiega proces Talent Sourcing z Tap.Talent?

Proces Talent Sourcing rozpoczynamy od zdefiniowania wymagań dotyczących stanowiska lub stanowisk. Następnie Sourcing Team przeprowadza analizę, w wyniku której identyfikujemy grupy kandydatów, którzy odpowiadają wymogom opisu stanowiska pracy. 

Sposób realizacji usług Talent Sourcing jest następujący:

– Wyszukiwanie w bazach danych
– Wyszukiwania w portalach zawodowych
– Wyszukiwania na platformach społecznościowych
– Wyszukiwania poprzez przeglądarki internetowe
– Komunikacja z potencjalnymi kandydatami
– Wstępna ocena kwalifikacji

Przyspiesz proces rekrutacji, dając Twojemu zespołu HR najlepszych kandydatów w krótszym czasie.

Zalety usługi Talent Sourcing:

  • Zapewnienie stałego dopływu aplikacji do organizacji
  • Szybkość dostarczenia Kandydatów dzięki stałemu budowaniu bazy
  • Gwarancja ciągłości realizacji rekrutacji
  • Pozyskanie kandydatów spoza tradycyjnych kanałów rekrutacyjnych

Napisz do nas i porozmawiajmy o tym, jak zespół Tap.Talent może pomóc Twojej organizacji.

 

FAQ

Dlaczego warto skorzystać z usług Talent Sourcing?

Zaangażowanie w poszukiwanie talentów pomaga firmom w tworzeniu bardziej zróżnicowanej puli kandydatów, ponieważ nie muszą one w pośpiechu obsadzać wolnych stanowisk pierwszym najbardziej wykwalifikowanym kandydatem. Zamiast tego dysponują już pulą wykwalifikowanych osób, co daje im czas i więcej możliwości, aby obsadzić stanowiska bardziej zróżnicowanymi talentami.

Rekruterzy wiedzą, że poszukiwanie talentów wymaga wiele czasu i staranności, a mimo to jest jednym z najważniejszych aspektów biznesu. Na szczęście, dzięki tak wielu zaawansowanym narzędziom, które mamy pod ręką, poszukiwanie wartościowych kandydatów nie wymaga już niezliczonych godzin pracy.

Jakie korzyści niesie ze sobą zatrudnienie agencji do procesu Talent Sourcing?

Rekrutacja kandydatów pasywnych ma wiele zalet, ale pozyskanie odpowiedniej puli talentów wymaga czasu i środków. Poniżej znajduje się lista najważniejszych korzyści płynących z pozyskiwania talentów.

1. Wyższa jakość nowo zatrudnianych pracowników:
Dzięki wykorzystaniu metod pozyskiwania talentów można wybrać preferowane zapytania ofertowe. Oznacza to, że można dotrzeć do kandydatów w określonej lokalizacji lub o określonych kwalifikacjach, a nawet do osób zmotywowanych finansowo. Ilość i rodzaj zmiennych, które wybierzesz, jest całkowicie zależna od Ciebie.Niezależnie od tego, czy celujesz w kandydatów pasywnych czy aktywnych, rezultaty przyniosą mniejszą liczbę niezakwalifikowanych kandydatów i listę lepiej wykwalifikowanych osób, które prawdopodobnie są na bieżąco z najnowszymi narzędziami w swojej branży.

2. Zwiększa efektywność:
Statystyki wskazują, że pozyskiwanie talentów zwiększa efektywność zatrudniania ponad dwukrotnie i zmniejsza ogólne koszty rekrutacji. Podczas gdy średni czas zatrudnienia wynosi od 36 do 52 dni, czas ten ulega skróceniu dzięki pozyskiwaniu talentów. Dzieje się tak, ponieważ pozyskiwanie talentów koncentruje się na dotarciu do odpowiedniej puli talentów i budowaniu relacji z tymi osobami. Aby zidentyfikować taki cel, należy dowiedzieć się czegoś o tych osobach (tj. o ich zainteresowaniach, umiejętnościach, talentach itp.)

Często zdarza się, że docierając do pasywnych kandydatów, nawet jeśli początkowo nie są oni zainteresowani zmianą ścieżki kariery, przedstawiłeś się jako rekruter i wykazałeś zainteresowanie nimi i ich sytuacją zawodową. To często wystarcza, aby przekonać ich później, umożliwiając w ten sposób szybkie i właściwe zatrudnienie w przyszłości.
Pozyskiwanie talentów to także świetny sposób na budowanie swojej marki. Z pewnością znasz reperkusje wynikające z zatrudnienia niewłaściwego kandydata. Poza stratą czasu i pieniędzy na rekrutację, wiąże się to również z kosztami dla Klientów i niezadowolonym Kandydatem. Wdrażając odpowiednie metody i narzędzia, Twoje wysiłki w końcu się opłacą, a wyniki będą mówiły same za siebie.

Jak agencja identyfikuje i pozyskuje potencjalnych kandydatów?

Agencje zajmujące się Talent Sourcingiem stosują różnorodne metody i strategie w celu identyfikacji i pozyskania potencjalnych kandydatów. Oto kilka typowych sposobów, których mogą używać:

Badanie rynku pracy: Agencje monitorują rynek pracy, analizują trendy branżowe i identyfikują potencjalne źródła talentów. Mogą korzystać z różnych narzędzi i platform, takich jak specjalistyczne strony internetowe z ofertami pracy, media społecznościowe, grupy branżowe itp.

Proaktywne wyszukiwanie: Agencje mogą prowadzić proaktywne wyszukiwanie kandydatów, zwane również „headhuntingiem”. Wykorzystują różne narzędzia i techniki, takie jak wyszukiwanie w bazach danych, narzędzia analizujące profile zawodowe, a także działania sieciowe, aby zidentyfikować i skontaktować się z potencjalnymi kandydatami, którzy spełniają określone wymagania.

Wykorzystywanie sieci kontaktów: Agencje ds. pozyskiwania talentów często mają szerokie sieci kontaktów zawodowych. Mogą korzystać z tych relacji, nawiązywać kontakt z rekomendowanymi kandydatami przez inne osoby, w tym poprzednich pracodawców, pracowników, dostawców, partnerów biznesowych itp.

Rekrutacja aktywnych i pasywnych kandydatów: Agencje mogą prowadzić kampanie rekrutacyjne skierowane zarówno do aktywnych, czyli poszukujących pracy kandydatów, jak i do pasywnych kandydatów, którzy nieaktywnie szukają pracy. Mogą wykorzystywać różne kanały komunikacji, takie jak strony internetowe, media społecznościowe, grupy dyskusyjne itp., aby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych kandydatów.

Analiza i ocena kandydatów: Agencje ds. pozyskiwania talentów przeprowadzają wstępną analizę i ocenę kandydatów, aby zapewnić, że spełniają określone wymagania. Mogą przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne, sprawdzać referencje, oceniać umiejętności i doświadczenie kandydatów.

Budowanie długoterminowych relacji: Agencje starają się budować długoterminowe relacje zarówno z kandydatami, jak i z pracodawcami. Dzięki temu mogą utrzymywać kontakt z kandydatami, którzy nie są natychmiast zainteresowani ofertami pracy, ale mogą stać się interesujący w przyszłości.

Jakie są kryteria, którymi kieruje się agencja przy wyborze potencjalnych kandydatów do rekomendacji?

Agencje ds. pozyskiwania talentów kierują się różnymi kryteriami przy wyborze potencjalnych kandydatów do rekomendacji. Oto kilka głównych kryteriów, które mogą być brane pod uwagę:

  1. Umiejętności i doświadczenie: Agencje oceniają umiejętności i doświadczenie kandydatów w kontekście konkretnego stanowiska. Szukają osób, które posiadają odpowiednie umiejętności, wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonywania pracy na danym stanowisku.
  2. Zgodność z wymaganiami stanowiska: Agencje uwzględniają wymagania określone przez pracodawcę dotyczące stanowiska. Oceniają, czy kandydaci spełniają te wymagania pod względem kwalifikacji, umiejętności technicznych, poziomu wykształcenia itp.
  3. Kultura organizacyjna: Agencje starają się dopasować kandydatów do kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Zwracają uwagę na wartości, zasady i styl pracy, aby znaleźć kandydatów, którzy będą pasować do danej organizacji.
  4. Motywacja i zaangażowanie: Agencje szukają kandydatów, którzy wykazują motywację i zaangażowanie w swojej pracy. Oceniają, czy kandydaci są zainteresowani daną branżą, stanowiskiem i mają odpowiednią motywację do osiągania sukcesów.
  5. Komunikacja i umiejętności interpersonalne: Agencje zwracają uwagę na umiejętności komunikacyjne i interpersonalne kandydatów. Szukają osób, które mają dobre umiejętności interpersonalne, potrafią efektywnie komunikować się i współpracować z innymi.
  6. Referencje i rekomendacje: Agencje sprawdzają referencje i rekomendacje od poprzednich pracodawców, współpracowników lub innych osób, które miały kontakt z kandydatem. Posiadanie dobrych rekomendacji może wpływać na decyzję agencji.

Jakie branże i sektory obsługiwane są przez agencję rekrutacyjną w zakresie Talent Sourcing?

Agencje rekrutacyjne zajmujące się Talent Sourcingiem mogą obsługiwać różnorodne branże i sektory. Ich zakres działań może obejmować praktycznie każdą branżę, w zależności od ich specjalizacji i ekspertyzy. Oto kilka przykładów branż i sektorów, które często są obsługiwane przez agencje rekrutacyjne:

Technologia i IT: Branża technologiczna i informatyczna jest jednym z głównych obszarów działalności agencji Talent Sourcingowych. Wspierają rekrutację specjalistów IT, programistów, administratorów sieci, inżynierów oprogramowania i innych zawodów związanych z technologią.

Finanse i bankowość: Agencje rekrutacyjne mogą obsługiwać sektor finansowy, rekrutując specjalistów z dziedziny rachunkowości, audytu, kontroli finansowej, zarządzania ryzykiem, bankowości inwestycyjnej i innych pokrewnych obszarów.

Inżynieria: W zakres stanowisk wchodzi rekrutacja specjalistów planowania produkcji, inżynierów produkcji, automatyków utrzymania ruchu, kierowników produkcji, specjalistów BHP.

Czy agencja gwarantuje znalezienie odpowiednich kandydatów?

Pracodawca wybrał przedstawionego przez agencję kandydata do zatrudnienia i zapłacił wynagrodzenie agencji. Zanim kandydat podjął zatrudnienie ślad po nim zaginął. Pracodawca pozostał bez kandydata, za usługę agencji pracy zapłacił. Co teraz? Gwarancja.

W przypadku gwarancji również nie ma żadnych konkretnych zasad, które precyzują, czym gwarancja jest. Strony mogą ustalić dowolny zakres gwarancji i naturalnie mogą w ogóle jej nie stosować. Gwarancja, którą ja stosowałem, polegała na dodatkowym przedstawieniu kandydatów spełniających konieczne wymogi pracodawcy.

Co do zasady na rynku spotykamy trzy podstawowe formy:

Ponowne przedstawienie X kandydatów w terminie Y liczonym od zgłoszenia gwarancji.
Przedstawienie kandydatów, spośród których pracodawca zatrudni kandydata.
Zwrot części lub całości wynagrodzenia zapłaconego agencji pracy.

Jak długo trwa proces Talent Sourcing?

Proces talent Sourcingu jest procesem ciągłym. Cały czas budujemy naszą bazę kandydatów pod konkretne profile w branży IT, SSC/BPO, finanse, księgowość, inżynieria, sprzedaż, marketing.

Czy agencja rekrutacyjna gwarantuje poufność i bezpieczeństwo danych kandydatów?

Jako firma rekrutacyjna jesteśmy pomostem pomiędzy naszymi Klientami a Kandydatami. Mając to na uwadze zapewniamy najwyższy poziom profesjonalizmu w ramach naszej współpracy obu stronom.

Nasi Kandydaci, mogą mieć pewność, że podczas realizacji projektów rekrutacyjnych zapewnimy im:

Poufność i dyskrecję – Wszelkie przekazywane nam przez Kandydatów dane i informacje są dla nas szczególnie ważne i traktowane jako poufne. Informacje przekazywane nam w formie pisemnej, bądź ustnej są wykorzystywane tylko na potrzeby realizowanego projektu rekrutacyjnego i nie są przekazywane osobom trzecim. Nasi Konsultanci są przeszkoleni w zakresie poufności danych i zachowania dyskrecji w trakcie prowadzenia projektów rekrutacyjnych.

Bezpieczeństwo – przestrzegamy przepisów RODO. CV naszych Kandydatów jest bezpieczne przechowywane w bazie kandydatów, która jest zarejestrowanym zbiorem danych w GIODO. Kandydat musi wyrazić swoją zgodę na zamieszczenie swojego profilu zawodowego w naszej bazie oraz zgodnie z obowiązującym prawem, ma prawo wglądu do danych oraz wprowadzania do nich zmian.

Jakie są kolejne etapy współpracy z agencją rekrutacyjną w ramach Talent Sourcing?

Po otrzymaniu zlecenia rekrutacyjnego, agencja rozpoczyna proces rekrutacji i selekcji w celu znalezienia jak najtrafniejszych kandydatur. Następnie konsultanci ds. rekrutacji przeprowadzają rozmowy z wyselekcjonowanymi kandydatami a po rozmowie przedstawia Klientowi profil i rekomendacje danego kandydata. Może także pomóc zorganizować rozmowę kwalifikacyjną z Klientem i administrować całym procesem.

Czy agencja rekrutacyjna zajmuje się tylko pozyskiwaniem kandydatów, czy również prowadzi proces selekcji i oceny?

Oczekiwanie na spływ aplikacji przez ogłoszenia na portalach czy w prasie, nie są już wystarczające. A jeśli chcemy pozyskać osoby, które nie szukają pracy powinniśmy sami wyjść z rekrutacją aktywną, co dokładnie robią headhunterzy w Tap.Talent. Wiele firm rekrutacyjnych, aby zamknąć sukcesem rekrutację do pracy musi działać proaktywnie, dość podobnie do sprzedawców, aktywnie prezentujących ofertę pracy.

Rekrutację bierna – ogłoszenia – selekcja – proces kwalifikacji – wybór – nie zawsze się sprawdza lub kończy brakiem odpowiedniego kandydata. Rynek goni trendy, a nasza agencja rekrutacji odkrywa coraz więcej skutecznych metod rekrutacji i researchu. Sprawdź czy nasze know-how skutecznie znajdzie dla Ciebie pracownika.

Prowadzimy rekrutację i headhunting, działamy aktywnie, prowadzimy szkolenia dla proaktywnych rekruterów, jesteśmy praktykami i uczymy metod selekcji pracowników i przeprowadzania procesu rekrutacji, mamy własne skutecznie metody na każdym z etapów rekrutacji.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź zawsze na bieżąco ze światem rekrutacji.

Podając swój adres e-mail akceptujesz naszą politykę RODO oraz sposób przetwarzania danych osobowych.