obróć telefon, aby przeglądać naszą stronę
CSR czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

CSR czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

CSR – definicja

CSR to skrót od angielskiego wyrażenia Corporate Social Responsibilty. Najczęściej tłumaczy się to jako społeczną odpowiedzialność biznesu. Pojęcie to skupia w sobie wszystkie działania organizacji wpływające na pracowników, interesariuszy i społeczności miejsc, w których operuje firma. CSR można też rozumieć jako strategię, której głównym celem jest wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) odnosi się do działań przedsiębiorstw mających na celu osiągnięcie pozytywnego wpływu na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. To podejście, w którym firmy dobrowolnie integrują społeczne i ekologiczne cele z ich działalnością biznesową i interakcjami z interesariuszami.

CSR można na podstawie różnych kryteriów podzielić na różne typy. Jednym z podziałów jest uwzględnienie obszarów odpowiedzialności:

 • Ekologiczna zawiera w sobie działania firmy mające na celu zmniejszenie jej negatywnego wpływu na środowisko, np. poprzez ograniczenie emisji CO2, recykling, ograniczenie zużycia wody czy promowanie zielonej energii.
 • Społeczna skupia się na relacjach z pracownikami i społecznością lokalną. Może to obejmować programy szkoleniowe, zapewnienie godnych warunków pracy, wsparcie lokalnych inicjatyw czy działania na rzecz edukacji.
 • Ekonomiczna polega na uczciwym prowadzeniu biznesu, promowaniu przejrzystości finansowej, przeciwdziałaniu korupcji oraz inwestowaniu w zrównoważony rozwój.

Inny podział wynika z poziomów zaangażowania:

 • Filantropia to tradycyjne działania charytatywne, takie jak wsparcie organizacji non-profit czy lokalnych inicjatyw.
 • Integracja ze strategią biznesową oznacza, że działania CSR są ściśle zintegrowane z głównymi działaniami firmy i jej strategią. Firma produkująca odzież może np. korzystać wyłącznie z ekologicznych materiałów i uczciwej pracy.
 • Transformacja biznesu to najbardziej zaawansowany poziom zaangażowania, w którym przedsiębiorstwo przekształca cały model biznesowy, żeby osiągnąć pozytywny wpływ społeczny i środowiskowy.

Przykłady CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu przyjmuje różne formy w zależności od branży, wielkości firmy i obszaru jej działalności. Oto kilka przykładów działań w zakresie CSR, które zostały podjęte przez różne firmy na całym świecie:

 • Unilever – zobowiązał się do zmniejszenia o połowę swojego śladu środowiskowego do 2030 roku oraz do zrównoważenia użycia zasobów w całym łańcuchu dostaw
 • IKEA – inwestuje w odnawialne źródła energii i dąży do tego, aby do 2030 roku jej produkty były wyprodukowane w 100% z materiałów odnawialnych lub z recyklingu
 • Adidas – wprowadził program monitorowania swojego łańcucha dostaw w celu zapewnienia, że produkty marki nie są produkowane w warunkach łamania praw człowieka
 • Microsoft – poprzez program „YouthSpark” inwestuje w edukację młodych ludzi w dziedzinie technologii, dając im narzędzia potrzebne do osiągnięcia sukcesu w cyfrowym świecie
 • Google – za pośrednictwem inicjatywy „Grow with Google” oferuje darmowe szkolenia i narzędzia dla osób i małych firm w celu zwiększenia ich umiejętności cyfrowych

CSR a employer branding

CSR i employer branding mają coraz większy wpływ na współczesny biznes. CSR skupia się na dobrowolnych działaniach przedsiębiorstw na rzecz społeczeństwa i środowiska, przekraczając przy tym minimalne wymagania prawne. Z kolei employer branding to proces budowania i promowania wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy, który ma na celu przyciągnięcie, zaangażowanie i zatrzymanie najlepszych talentów na rynku.

Aktualne pokolenie pracowników, zwłaszcza młodszych, często poszukuje miejsc pracy, które mają jasno określone wartości i misję. Według badań 93% pracowników uważa, że firmy powinny posiadać nadrzędny cel i poprawiać świat, w którym działają, a 70% osób nie chciałoby pracować w organizacji nieposiadającej nadrzędnego celu.  Działania CSR mogą być dla nich dowodem, że firma naprawdę dba o społeczeństwo i środowisko, co może być kluczowym czynnikiem przyciągającym talenty. Z kolei same działania w ramach CSR, takie jak wolontariat, mogą zwiększyć zaangażowanie pracowników, dając im poczucie dumy z możliwości wpłynięcia na pozytywne zmiany w społeczeństwie.

Firmy o silnym profilu CSR mogą być postrzegane jako bardziej atrakcyjne dla potencjalnych pracowników, co może dać im przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Warto jednak pamiętać, że employer branding musi być autentyczny, żeby był skuteczny. Puste obietnice w zakresie CSR mogą zostać szybko wykryte przez pracowników i potencjalnych kandydatów, co może szkodzić wizerunkowi firmy jako pracodawcy. Działy odpowiedzialne za CSR i employer branding powinny współpracować w zakresie komunikacji, aby przekazać spójny obraz firmy zarówno na zewnątrz, jak i wewnętrznie.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź zawsze na bieżąco ze światem rekrutacji.

Podając swój adres e-mail akceptujesz naszą politykę RODO oraz sposób przetwarzania danych osobowych.