obróć telefon, aby przeglądać naszą stronę
Co to jest Audyt Marki Pracodawcy? 

Co to jest Audyt Marki Pracodawcy? 

Audyt marki pracodawcy to ocena wizerunku i reputacji firmy jako pracodawcy. W obecnych czasach kiedy konkurencja na rynku pracy jest wysoka, a pracownicy poszukują pracodawców, którzy zapewnią im najlepsze warunki zatrudnienia, audyt marki jest szczególnie ważny.  

W ramach audytu marki pracodawcy analizowana jest kultura organizacyjna, polityka wynagradzania i benefitów, sposoby rekrutacji i selekcji, a także szkolenia i rozwój pracowników. Celem audytu jest zweryfikowanie mocnych stron do poprawy w zakresie działań pracodawcy, które mogą wpłynąć na pozycjonowanie firmy jako atrakcyjnego pracodawcy na rynku pracy. 

Po przeprowadzeniu audytu marki pracodawcy, firma ma możliwość podjąć działania, które przyczynią się do zwiększenia jej wizerunku jako pracodawcy, np.: zmiana polityki wynagradzania, rozwój programów szkoleniowych i rozwojowych dla pracowników, poprawa procesów rekrutacyjnych i selekcyjnych lub wprowadzenie bardziej otwartej komunikacji wewnętrznej. 

Jak przeprowadzić Audyt Marki Pracodawcy? 

Aby audyt marki pracodawcy osiągnął najlepszy efekt należy do niego dobrze się przygotować i przeprowadzić proces, który obejmuje następujące kroki: 

  1. Określenie celów i zakresu audytu: Pierwszym krokiem jest analiza różnych aspektów, takich jak kultura organizacyjna, polityka wynagradzania i benefitów, szkolenia i rozwój pracowników, procesy rekrutacyjne i selekcyjne, a także komunikacja z pracownikami. 
  2. Przeprowadzenie badań i ankiet: Drugim krokiem jest przeprowadzenie badań i ankiet, które pomogą w zebraniu informacji o wizerunku firmy jako pracodawcy, poziomie zadowolenia pracowników, ich oczekiwaniach i potrzebach. 
  3. Analiza wyników badań: Przeprowadzenie analizy wyników pomaga zidentyfikować mocne strony i obszary do poprawy w zakresie działań pracodawcy. Mogą one wpłynąć na pozycjonowanie firmy jako atrakcyjnego pracodawcy na rynku pracy. 
  4. Przegląd dokumentów: Czwartym krokiem jest przegląd dokumentów związanych z działalnością firmy jako pracodawcy, czyli polityka i procedury dotyczące wynagradzania, procesy rekrutacyjne i selekcyjne oraz szkolenia i rozwoju pracowników. 
  5. Wywiady z pracownikami i zarządzającymi: Wywiady z pracownikami i zarządzającymi są dobrym sposobem na zebranie informacji o kulturze organizacyjnej, polityce wynagradzania, szkoleniach i rozwoju pracowników oraz innych obszarach związanych z pracą w firmie. 
  6. Raportowanie i rekomendacje: Ostatnim krokiem jest opracowanie raportu z wyników audytu oraz rekomendacji. Raport powinien zawierać konkretne działania, które przyczynią się do poprawy reputacji firmy jako pracodawcy, a także rekomendacje dotyczące dalszych działań w celu utrzymania pozytywnego wizerunku firmy. 

Dla jakich firm przeprowadza się Audyt Marki Pracodawcy? 

Audyt marki pracodawcy może być przeprowadzony dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy branży. Najczęściej jednak na przeprowadzenie audytu decydują się firmy, które chcą poprawić swoją pozycję jako pracodawcy na rynku pracy, przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników oraz utrzymać ich wysoki poziom zaangażowania. 

W szczególności audyt marki pracodawcy jest zalecany dla firm, które zauważają problemy z rekrutacją i zatrudnianiem najlepszych pracowników, głównie w branżach technologicznych czy medycznych. Audyt marki pracodawcy może pomóc firmie w zidentyfikowaniu problemów oraz w opracowaniu strategii, które pomogą przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników. 

Warto dodać, że audyt marki pracodawcy może być również przeprowadzony dla firm międzynarodowych, które chcą poprawić swoją pozycję jako pracodawcy na różnych rynkach pracy na świecie. 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź zawsze na bieżąco ze światem rekrutacji.

Podając swój adres e-mail akceptujesz naszą politykę RODO oraz sposób przetwarzania danych osobowych.