obróć telefon, aby przeglądać naszą stronę
Aspekt kompetencji miękkich w świecie IT

Aspekt kompetencji miękkich w świecie IT

Dlaczego kompetencje miękkie w branży IT są szalenie ważne?

Wizerunek programisty ,,samotnika’’, siedzącego całą dobę przed monitorem w kraciastej koszuli, klapkach, z zaczerwionymi oczami, bez kontaktu ze światem zewnętrznym, skupionego na pisaniu kodu i mającego problemy w kontakcie z innymi ludźmi, odchodzi w zapomnienie.

Działalność w branży IT dalej postrzegana jest jako praca w obszarze bardzo ścisłym i analitycznym, aczkolwiek coraz częściej jej uwaga skupia się na kompetencjach miękkich. Obecne stanowiska w działach informatycznych wykraczają poza kompetencje techniczne i wymagają współpracy z Klientami, umiejętności pracy w międzynarodowych zespołach, zdolności negocjacyjnych, czy strategicznego myślenia biznesowego. W obecnych czasach pracownicy sektora IT powinni inwestować w rozwój umiejętności miękkich, ponieważ poza solidnym doświadczeniem technicznym, to właśnie wysoko rozwinięty poziom kompetencji miękkich zapewnia przepustkę do interesujących stanowisk, awansów, czy ciekawszych projektów.

Aktualnie pracodawcy, nie tylko z branży IT, stają coraz częściej przed wyborem pomiędzy zatrudnieniem kandydata z bardziej zaawansowanymi twardymi umiejętnościami, którego poziom kompetencji miękkich jest niższy, a zatrudnieniem kandydata z mniejszą wiedzą techniczną, ale komunikatywnego, wykazującego gotowość do uczenia się oraz posiadającego umiejętności pracy w zespole. W związku z coraz częstszym przykładaniem wagi do cech miękkich (nawet w takiej ścisłej branży jak IT) firmy bardzo często decydują się na podjęcie współpracy z osobą o mniejszym doświadczeniu technicznym, ale otwartego i rozmownego.

Kompetencje interpersonalne związane są z aspektem społecznym i osobistym. Skupiają się one na zachowaniu człowieka oraz przyjmowanych przez niego postawach w danej sytuacji. W świecie IT niezwykle ważne okazują się być takie umiejętności jak: kreatywność i innowacyjność, łatwość w realizowaniu zadań, skupienie na celu, organizacja pracy (także pracy zdalnej), czy logiczne myślenie. Od kompetencji twardych (do których należą np.: umiejętność programowania w danym języku, znajomość narzędzi informatycznych, znajomość języków obcych) odróżnia je to, że stanowią one pochodną naszego charakteru. Są umiejętnościami, nad którymi można pracować i można je modelować. Jest to proces długotrwały, ale w perspektywie biznesowej, zawsze opłacalny dla firmy.

Kompetencje miękkie potrzebne są w wielu obszarach w branży IT. Przykładowo, na stanowisku Quality Assurance Engineer w kilkuosobowym zespole, kluczowe będą umiejętności precyzyjnego raportowania błędów, czy kreowania nowych rozwiązań poprawiających jakość świadczonych usług biznesowych. Developerzy w zespole programistycznym muszą znać odpowiedź na pytanie o źródłach błędu w kodzie, a praca nad rozwojem i utrzymaniem aplikacji jest w głównej mierze pracą zespołową. Nie da się stworzyć dobrego oprogramowania bez efektywnego współdziałania developerów, testerów i architektów. Kompetencja współpracy w zespole rozumiana jest jako aktywność i zaangażowanie we wspieraniu działań członków teamu projektowego oraz przyjmowanie współodpowiedzialności za zadanie zespołowe - jest to wyznacznik sukcesu całej grupy.

Na liście kompetencji miękkich poszukiwanych przez pracodawców z branży IT znajduje się kilka cech, które warto rozwijać. Oto niektóre z nich:

  • Gotowość do uczenia się– w środowisku IT otwartość na nową wiedzę oraz zadania umożliwiające jej zdobycie jak i na informacje zwrotne od innych są niezwykle istotne. Zmiany w tej branży zachodzą zdecydowanie dynamiczniej niż w innych sektorach gospodarki. Właśnie dlatego, aby odnieść sukces i poszerzać swoje kompetencje specjaliści IT powinni być otwarci na poznawanie nowych technologii i poszerzanie swojej wiedzy.
  • Kreatywność– rozumiana jako znajdowanie związków pomiędzy pozornie niepowiązanymi zagadnieniami oraz generowanie oryginalnych rozwiązań różnych problemów pozwalających na uzyskanie specjalistom IT nowej jakości rozwiązań, niezwykle cennych w dynamicznie zmieniającym się środowisku IT.
  • Komunikatywność– osoba charakteryzująca się umiejętnością precyzyjnego wyrażania własnych poglądów potrafi rzetelnie przekazać posiadaną wiedzę oraz omówić wyniki pracy własnej. W komunikacji z Klientami specjaliści IT mają często do czynienia z osobami nietechnicznymi, które nie znają się na słownictwie branżowym. Stąd bardzo ważne jest dostosowywanie się do odbiorcy i jasne, klarowne wytłumaczenie omawianych zagadnień. Tylko poprzez pracę nad umiejętnościami komunikacji z innymi, zespół projektowy może odnieść sukces zarówno we współpracy ze sobą jak i po stronie Klienta.
  • Umiejętność pracy w grupie– to wypadkowa szeregu innych kompetencji, która jest niezwykle istotna przy realizacji np.: projektów nad tworzeniem oprogramowania. W pracy projektowej od poszczególnych członków zespołu wymaga się wykonania danego zadania we wcześniej ustalonym terminie. Specjalista posiadający wyróżnioną umiejętność nie tylko informuje lub prosi o pomoc przy problemach związanych z brakiem czasu lub rozwiązaniem technicznym, ale również wychodzi z inicjatywą pomocy swoim współpracownikom. Wspólne działanie jest niezbędne do osiągnięcia celu i sukcesu całego zespołu.
  • Samodzielność– przykładowo: deweloperzy w odpowiednim terminie muszą zakończyć projekt kodu źródłowego tak, aby testerzy mieli czas na diagnozę i usuwanie błędów. Umiejętność realizowania zadań indywidualnych i branie za nie osobistej odpowiedzialności jest kluczowa dla sukcesu całego zespołu.
  • Dzielenie się wiedzą– bardzo często specjalista IT ma do czynienia z sytuacją konieczności współpracy z osobą nietechniczną (np. z Account Manager’em) lub z członkami zespołu, którzy nie mają wiedzy w obszarze IT. W takich sytuacjach umiejętność przekazywania własnej wiedzy jest kluczowa i ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie sukcesu całej firmy.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź zawsze na bieżąco ze światem rekrutacji.

Podając swój adres e-mail akceptujesz naszą politykę RODO oraz sposób przetwarzania danych osobowych.