Employer Branding

Na zatłoczonym rynku kandydata, gdzie większość pracodawców “walczy” o ten sam lub podobny profil pracownika, standardowa rekrutacja to za malo. W Tap.Talent doskonale rozumiemy, że nieodłącznym elementem efektywnej strategii rekrutacyjnej są działania wspierające.

Kompleksowa strategia wizerunkowa firmy to złożony i czasochłonny proces. Z reguły, im więcej czasu i wysiłku poświęcają Państwo na planowanie swoich działań w tej sferze, tym więcej pytań. Celem naszej usługi budowania wizerunku firmy jako Pracodawcy jest wspieranie zatrudnienia profesjonalistów przy jednoczesnym stworzeniu solidnego fundamentu dla bardziej wyrafinowanej strategii rekrutacyjnej w przyszłości.

Dla naszych Klientów tworzymy strategie rekrutacyjne, doradzamy w zakresie właściwego wykorzystania narzędzi rekrutacyjnych i co najważniejsze tworzymy wspólne kampanie wizerunkowo-marketingowe. Nasze działania zwiększają świadomość marki Klienta, podnoszą jakość tzw. candidate experience i pozwalają na szybszą realizację planów zatrudnienia.

Marketing rekrutacyjny
Dzialania obejmuja strategie wykorzystania nieszablonowych narzędzi pozyskania kandydatów.
Od targetowanych kampanii marketingowych w kanałach social media oraz Internecie, marketing automation, po content marketing czy direct marketing. Określamy „punkty styku” z wybraną grupą docelową, następnie docieramy z komunikacją oczekując konwersji.

Employer Branding
Co zrobić aby właśnie Twoja oferta została wybrana? Nasi specjaliści od Marketingu Rekrutacyjnego i Wizerunkowego, opracują atrakcyjny dla Kandydata komunikat opierajacacy sie na EVP (Employee Value Proposition) or EAD (Employer Attractivness Dimensions). Wybrane działania zrealizujemy sami lub pozostawimy do realizacji Klientowi, doradzając na każdym etapie.

Candidate Experience
Przebieg procesu rekrutacyjnego od strony kandydata ma duży wpływ na ostateczną decyzję kandydata o przyjęciu danej oferty pracy. Doradzamy i pomagamy w opracowaniu wyjątkowych doświadczeń.