Consulting

Doradztwo rekrutacyjne jest cennym narzędziem pomagającym w identyfikacji tego, czego brakuje lub należy poprawić w zakresie procesu rekrutacyjnego, strategii zatrudnia czy rekrutacji i wizerunku pracodawcy w procesie jego wyboru.

W ramach naszych usług doradczych oferujemy audyt procesu rekrutacyjnego, raporty płacowe, raporty oceniające dostępność talentu w konkretnym sektorze rynku.

Specjalistyczna wiedza na temat efektywnych, motywujących i wspierających realizację strategii firmy systemów ZZL bardzo szybko się zmienia. Znajomość trendów, ale także wad i zalet poszczególnych rozwiązań oraz praktyczne doświadczenie we wdrażaniu, tak przydatne dla przewidywania ryzyka i zarządzania nim, są bezsprzecznie wymagane w przypadku decyzji o opracowaniu i wdrożeniu w firmie określonego systemu HR, procedury lub narzędzia. Nasi konsultanci, po dokładnym rozpoznaniu potrzeb i celów firmy, zaproponują najlepsze rozwiązania dostosowane do działania organizacji, pomogą w ich projektowaniu, wdrażaniu oraz ewaluacji.