Date:

8 May 2020

Localisation:

Wrocław

Category:

Reward:

Recruiter:

Other offers

KOORDYNATOR ZESPOŁU

TWOJE ZADANIA:

Zarządzanie podległym zespołem Liderów, w tym:

 • motywowanie pracowników do osiągania założonych celów biznesowych;
 • bieżącą pracę z członkami zespołu w celu rozwoju ich kompetencji;
 • udział w procesie rekrutacji i wdrażanie nowoprzyjętych pracowników;
 • delegowanie zadań i weryfikacja poziomu ich realizacji;
 • Budowę efektywnej kultury organizacyjnej w podległym obszarze;
 • Realizację kluczowych wskaźników operacyjnych Centrum;
 • Promowanie nowych rozwiązań w zespole;
 • Przepływ informacji pomiędzy Centrum, a współpracującymi jednostkami;

CZEKAMY NA CIEBIE JEŚLI:

 • Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • Znasz i potrafisz trafnie analizować wskaźniki z obszaru obsługi Klienta;
 • Efektywnie organizujesz czas pracy swój i swojego zespołu;
 • Podejmujesz trafne decyzje w dynamicznym środowisku pracy;
 • Biegle obsługujesz pakiet Microsoft Office;
 • Masz ambicję rozwijania swoich kompetencji managerskich;
 • Znasz bardzo dobrze język angielski

KORZYŚCI DLA CIEBIE:

 • Praca w renomowanej Firmie;
 • Realne perspektywy rozwoju;
 • Pakiet motywacyjny, m.in. opiekę medyczną, kartę sportową, zniżki korporacyjne.